Jomo Mekaniska

Jomo Mekaniska etablerades 1980 och har sedan dess betjänat verkstadsindustrin och processindustrin. Vårt huvudsakliga område är att tillverka industriugnar och stålkonstruktioner. Vi följer och deltar i utvecklingen inom processindustrin. Jomo Mekaniska är ett flexibelt företag som i möjligaste mån försöker hjälpa kunderna till optimala lösningar.

CE-märkta produkter

Alla våra produkter följer CE-normer med följsamhet till maskindirektiv och arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter. En CE-märkning innebär att produkten uppfyller normer för hälsa, miljöskydd och säkerhet.

Dokumenterade tjänster

Våra tjänster är noggrant dokumenterade och vi tar alltid fram ett komplett dokumentsunderlag till våra arbeten. I vårt standardavtal ingår ritningar och programdokumentation.

jomo

Jomo Mekaniska utvecklar och tillverkar industriugnar samt stålkonstruktioner. Alla våra produkter följer CE-normer med följsamhet till maskinderiktiv och arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter. Vår breda kunskap inom verkstadsindustrin och processindustrin gör att vi ständigt utvecklas och hittar lösningar som är noggrant anpassade utifrån kundens önskemål.

Kontakt

Jomo Mekaniska AB
Traktorgatan 8
SE-442 40 Kungälv
+46 (0) 31 382 33 30
+46 (0) 70 045 71 03
info@jomomek.se